Formulari d'autorització

Formulari d’autorització i cessió de dades personals

    D'acaord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, En/Na amb DNI , autoritza a l'empresa Explotaciones Empresariales, s.l. amb CIF B25284555, domicili en Carrer Sant Jaume 11, 25001, Lleida, telèfon: 973202523 i correu electrònic: admini@exem-olt.com, i a l'empresa Exem-olt, s.l. amb CIF B25533134, domicili en Carrer Sant Jaume 11, 25001, Lleida, telèfon: 973202523 i correu electrònic: admini@exem-olt.com, a tractar les seves dades personals i a comunicar-les als magatzems de càrrega de mercaderies, amb la finalitat de que la persona indicada en aquest document pugui accedir als magatzems, carregar les mercaderies i portar a terme el servei pel qual ha estat contratat. Les dades personals es conservaran mentre la persona indicada en el document no digui el contrari i no existeixi impediment legal. En qualsevol moment podrà utilitzar el seu dret d'accés, rectificació, supresió, oposició, portabilidad i/o retirar el seu consentiment a través de l'adreça postal o email dalt facilitades.