Compromís

Política de qualitat i innocuïtat dels aliments

A EXEM transportem aliments peribles combinant tradició i innovació.

La qualitat, la seguretat i la legalitat del servei així com el respecte i la preservació del medi ambient i la sostenibilitat, són compromisos que assumeix l’organització com a base d’una decisió estratègica i de compromís amb el client, de la qual depèn la seva imatge, el seu èxit i la seva posició en el mercat.
Amb la nostra empresa totes les novetats del mercat estaran a la seva disposició. Una sincronització perfecta entre tots els nostres departaments aconsegueix satisfer totes les necessitats dels nostres clients amb rapidesa i eficàcia garantint que els productes mantindran la seva qualitat e innocuïtat durant els processos del transport.

Asumim com a propis els VALORS de la qualitat i la innocuïtat del servei com un objectiu en el nostre treball diari basat en els següents principis:

Complir amb els requisits establerts en el Sistema Integrat de Gestió de la qualitat i la Seguretat Alimentària, els requisits legals i reglametaris aplicables i del client.
Vetlla pel desenvolupalment i compliment de les pautes d’higiene.
Mantenir una traçabilitat exhaustiva.
Adaptar-se contínuament als canvis en el nostre entorn, i en especial a les exigències dels nostres cliente, sent àgils i ràpids en la detecció en les oportunitats de millora o innovació, així com en la seva implementació.
Fomentar el espíritu de mejora continua como base del trabajo diario, buscando solucioes más eficaces y efectivas.
Favorecer el potencial de desarrollo de todas aquellas personas implicadas en la ejecución de los servicios, su capacidad de aprendizaje, de crecimiento y valores que son la base sobre la que se asienta el orgullo personal y profesional por el trabajo bien hecho.
Fomentar el comportamiento ético y honesto en nuestra empresa.
Establir objectius mesurables alienats amb la garantia d’innocuïtat dels serveis oferts.
Fomentar la comunicació activa amb totes les parts implicades en garantir la seguretat alimentària.
Per dur a terme aquesta Política de Qualitat i Seguretat Alimentària, Gerència es recolza en la seva organització a la qual transmet aquesta Política i les línies generals d’actuació, buscant que assumeixin la qualitat dels seus treball i s’identifiquin amb la imatge del grup. Tot això permet al Grup EXEM créixer i comptar amb el reconeixement dels seus clients, complint amb una responsabilitat ètica i laboral.
Aquesta Política de Qualitat i Seguretat Alimentària és difosa, assumida i portada a terme a la pràtica per tots els nivells de l’organització, comprometent-se en la millora contínua dels serveis prestats.